Woonkrediet Mandaat or Hypotheek? - Woonkrediet Informatie

Woonkrediet Mandaat or Hypotheek?

Een woonkrediet mandaat is een alternatief voor een hypotheek en biedt zowel voor- als nadelen. In principe is het grote verschil dat men geen hypotheek krijgt op de eigen naam en dat er op die manier kosten bespaard kunnen worden. Aan de andere kant zit de verstrekker van het mandaat met een verhoogd risico en is de kans daarom aanwezig dat men de kosten alsnog op de mandaatnemer zal willen gaan verhalen. Het is bij een woonkrediet mandaat eigenlijk van groot belang dat er een goed vertrouwen bestaat tussen de koper van de woning en de bank die het mandaat verstrekt.

De kosten van een mandaat liggen lager dan die van een hypotheek om een voor de hand liggende reden. Bij een hypotheek dienen er namelijk altijd registratie- en inschrijvingsrechten betaald te worden. Deze kosten worden berekend als een percentage van de hoofdsom en lopen daarom snel op wanneer iemand een dure woning aan wil schaffen. De kosten voor het registratierecht bedragen 1% van de totale som van de woning en men heeft het daardoor al gemakkelijk over een paar duizend euro. Dit is een hoop geld en het is daarom voor een bepaalde groep mensen aantrekkelijk om te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Ook het inschrijvingsrecht bedraagt daarnaast nog eens 0,3% van de totale som, waardoor er nog eens een paar honderd euro mag worden betaald wanneer men een woning wil kopen met een hypotheek op de eigen naam.

Door te kiezen voor een mandaat in plaats van een hypotheek kan men deze kosten gemakkelijk omzeilen. Er wordt namelijk geen hypotheek afgesloten op naam van de koper, maar de bank financiert de woning eigenlijk zelf en spreekt met de koper af dat deze zal gaan betalen voor de financiering. Op die manier neemt de bank het risico op het niet betalen van de kosten voor de hypotheek op zich. Het is daarom dat het van groot belang is dat er een hoop vertrouwen bestaat tussen de bank en de koper van de woning. Het is in theorie zelfs mogelijk dat de koper de goederen kan vervreemden en dat de bank daarmee een mandaat heeft afgegeven zonder voorwerp. Aan de andere kant bestaat er ook een nadeel voor de koper van de woning, want die heeft met een mandaat niet het recht om deze weer te verkopen of te verhuren, dit recht ligt dan namelijk bij de bank.

Het is tevens mogelijk om de helft van de woning te financieren met een hypotheek en voor de andere helft een mandaat te kiezen. In dat geval dient men echter wel rekening te houden met het feit dat het gedeelde waarvoor een mandaat is gekozen niet in aanmerking komt voor de fiscale aftrek. Dit deel van de financiering is in dat geval dus eigenlijk duurder dan de andere helft. Over het algemeen wordt er niet veel gebruik gemaakt van een mandaat en is het eerder uitzondering dan regel. De meeste mensen kiezen gewoon voor een hypothecaire lening.