Vaste Rentevoet vs. Variabele Rentevoet - Woonkrediet Informatie

Vaste Rentevoet vs. Variabele Rentevoet

Wanneer men een woonkrediet af gaat sluiten is het mogelijk om te kiezen tussen een vaste en een variabele rentevoet. Uiteraard zijn de beide mogelijkheden er niet zomaar, ze hebben namelijk allebei zo hun voor- en nadelen. Waar de een stukken beter af zal zijn met een vaste rentevoet is het voor de ander bijvoorbeeld erg interessant om een variabele variant te kiezen.

De vaste rentevoet wordt over het algemeen het meest gekozen. Het is de meest veilige variant van de twee en dat is dan ook een van de redenen dat zoveel mensen hier voor kiezen. Wanneer de rente op een hypothecaire lening schommelt gebeurt er eigenlijk niets en blijft men op die manier gewoon hetzelfde bedrag betalen. Het is daarom voor de afnemer van het woonkrediet helemaal niet interessant of de rente stijgt of daalt, want de lasten blijven iedere maand gewoon gelijk. In principe neemt de verstrekker van het woonkrediet het risico over en zal deze partij dus voordeel of nadeel hebben wanneer de rente verandert. Uiteraard dient deze veiligheid wel te worden betaald, de verstrekker neemt het risico immers niet zomaar over. Een vaste rentevoet ligt over het algemeen iets hoger dan de beginwaarde van de variabele rentevoet. Deze iets hogere rente is in principe niets anders dan de variabele rentevoet plus een bepaald percentage dat de verstrekker berekend om zo zelf het risico te kunnen dragen en niet direct in de problemen te komen wanneer de rente wat oploopt.

Aan de andere kant is er dus ook de variabele rentevoet. Als vanzelfsprekend wordt deze dus wat minder vaak afgesloten dan de vaste rentevoet, maar er zitten wel degelijk een aantal voordelen aan waar mensen gemakkelijk van kunnen profiteren. Met name mensen die relatief veel inkomen hebben en daarmee relatief lage maandlasten kunnen hier gemakkelijk van profiteren. Voor hen is het over het algemeen namelijk geen problemen wanneer de lasten in de maand wat toe zullen nemen. Ze zullen natuurlijk wat minder geld overhouden, maar de buffer die ze hadden kan hiervoor gemakkelijk worden gebruikt. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de rente daalt. In dat geval zullen deze mensen voordeel hebben en per maand nog meer gaan overhouden. Over het algemeen stijgt de rente op een hypothecaire lening niet vaak en al helemaal niet snel. Het is daarom best interessant om een variabele rentevoet te kiezen.

Het is bij een variabele rentevoet mogelijk om verschillende varianten te kiezen. Zo kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om de rentevoet ieder jaar opnieuw vast te laten stellen, maar kan men ook gaan voor een termijn van bijvoorbeeld 3 of 5 jaar. In dit laatste geval wordt er eigenlijk gebruik gemaakt van een mix van zowel een vaste als een variabele rentevoet. Vanzelfsprekend zijn daarom ook de voor- en nadelen van beide varianten toepasbaar. Men kan op die manier dus een beetje risico nemen en op die manier kans maken op een leuke rentedaling die weliswaar minder op zal leveren dan bij een volledige variabele rentevoet, maar nog altijd leuk meegenomen kan zijn.