Schuldsaldoverzekeringen - Woonkrediet Informatie

Schuldsaldoverzekeringen

Een schuldsaldoverzekering is voor iedereen die een hypothecaire lening af gaat sluiten van groot belang. Over het algemeen is het zelfs niet eens mogelijk om een woonkrediet aan te gaan wanneer men deze niet heeft afgesloten. Het is niet wettelijk verplicht om zo'n verzekering af te sluiten, maar de vertrekker van de hypothecaire lening heeft in dat geval natuurlijk wel de macht om een eis als deze op tafel te leggen. Dit is dan ook de reden dat men er over het algemeen niet aan ontkomt om een schuldsaldoverzekering af te sluiten.

Naast de verplichting van de verstrekker van het woonkrediet is het ook gewoon erg verstandig om een dergelijke verzekering af te sluiten. Wanneer men namelijk met een partner een huis gaat kopen wordt dit veelal gedaan op basis van een combinatie van de beide inkomens. Door deze in de maand bij elkaar te leggen kan men een mooi huis kopen en dit vervolgens ook afbetalen, zonder dat er te weinig geld overblijft om andere leuke dingen van te doen en natuurlijk van te eten. Mocht een van de beide inkomens na een tijdje wegvallen en ook niet meer terugkomen omdat een van de beide partners is overleden, dan kan er wat betreft de financiën een behoorlijk probleem ontstaan. Wanneer de overgebleven partner niet langer in staat is om de hypothecaire lening zelf af te betalen zal uiteindelijk de woning moeten worden verkocht en kan men er dus niet blijven wonen. Om dat te voorkomen kan men er voor kiezen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. In dat geval zal de verstrekker van de verzekering er voor zorgen dat er voor het afgesproken bedrag wordt gezorgd en dat men op die manier in staat zal blijven om de woning te blijven betalen.

Men kan de schuldsaldoverzekering op verschillende manieren afsluiten en over het algemeen laat men de manier afhangen van de inkomensverdeling. Zo zou het bij een evenredige verdeling bijvoorbeeld slim zijn om allebei de helft van het bedrag te verzekeren. Wanneer een van de beide partners komt te overlijden kan de ander gewoon de andere helft blijven betalen en is er dus in principe niets aan de hand. Wanneer de inkomensverdeling minder gelijk is en de man bijvoorbeeld veel meer verdient dan de vrouw is het verstandig om ook een andere verdeling aan te houden. Zodra de man zou komen te overlijden is de vrouw in dat geval namelijk niet in staat om dat deel van de kosten op zich te nemen. Ze verdient op dat moment simpelweg te weinig en het zou niet eerlijk zijn om eenzelfde inkomen te verwachten. Het is in die gevallen mogelijk om een groter deel van de totale hypothecaire lening te verzekeren en er op die manier voor te zorgen dat er een groter bedrag zal worden uitgekeerd door de verzekeraar. Zo kunnen de beide partners onafhankelijk gewoon in de woning blijven wonen wanneer de ander onverhoopt mocht komen te overlijden.?