Rentevoet Woonkrediet - Woonkrediet Informatie

Rentevoet Woonkrediet

De rentevoet is een van de belangrijkste factoren van het woonkrediet. Samen met bijvoorbeeld de looptijd bepaalt het de uiteindelijke kosten van het woonkrediet. Door goed op de rentevoet te letten kan men de verschillende aanbieders van een hypothecaire lening gemakkelijk met elkaar vergelijken. Het is natuurlijk niet voldoende om alleen hier op te letten, maar het is wel een belangrijke indicator.

De rentevoet voor een woonkrediet wordt natuurlijk niet zomaar voor een aanbieder van een hypothecaire lening verzonnen. Er zijn bepaalde standaarden waar deze aan dient te voldoen in combinatie met richtlijnen en een aantal berekeningen die de aanbieder zelf uitvoert. Op die manier komt men tot een percentage. Over het algemeen zullen de verschillende aanbieders ongeveer dezelfde rentevoet hanteren. Toch kan een klein verschil op papier uiteindelijk al aardige verschillen betekenen wanneer het aankomt op de maandelijkse en zeker op de uiteindelijke kosten. Bij een hypothecaire lening gaat het over het algemeen gemakkelijk om een paar ton en dat betekent dat 0,1% al snel honderden euro's vertegenwoordigt. Door een paar tienden procent per jaar goedkoper uit te zijn houdt men op die manier eenvoudig een paar honderd euro in de zak. Het is daarom wel degelijk van belang om de rentevoet van de bepaalde aanbieder goed te bekijken en deze te vergelijken met die van andere aanbieders en verstrekkers.

Zoals gezegd wordt de rentevoet voor het woonkrediet bepaald aan de hand van een aantal factoren. Hierbij is vooral de stand van de rente belangrijk die er in Europa wordt aangehouden. Er wordt namelijk een rentevoet aangegeven die de banken vervolgens als basis nemen voor de berekening van de rentevoet voor klanten van een woonkrediet. Wanneer deze rentevoet stijgt zullen de banken dit doorvoeren en op die manier doorberekenen aan de klant. Andersom wordt de rentevoet op een woonkrediet ook lager wanneer de algehele rente lager wordt. In dat geval kunnen de mensen met een variabele rentevoet hier dus gemakkelijk van profiteren en op die manier per maand minder gaan betalen.

Naast de rentevoet zijn er nog een aantal andere zaken van belang bij het kiezen van de juiste hypothecaire lening. Zo kan de rentevoet bijvoorbeeld lager zijn dan bij een andere aanbieder, maar kan de looptijd juist weer een stuk langer zijn. In dat geval zal men uiteindelijk meer kunnen betalen, omdat het woonkrediet langer door blijft lopen. Dit is vooral het geval bij woonkredieten waarbij men deze langzaam aflost of helemaal niet aflost. Zeker in het laatste geval blijft men op die manier langer zitten met de rentekosten en worden de totale kosten voor het woonkrediet op die manier alleen maar hoger. Het is daarom van belang om ook de uiteindelijke kosten mee te nemen in de berekening en zo niet blind te gaan voor de aanbieder die de laagste kosten per maand biedt. Het is tevens mogelijk om de kosten gedurende de looptijd per maand hoger of lager te laten worden, zonder dat er gebruik wordt gemaakt van een variabele rentevoet. Het is verstandig om hiernaar te informeren bij een specialist.